अर्धापूर, नायगाव, माहूरमध्ये मतदान शांततेत

अर्धापूर 81.65 टक्के, नायगाव 78.44 तर माहूर येथे 78.18 टक्के मतदान

0

नांदेड, रयतसाक्षी: अर्धापूर, नायगाव, माहूर  नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2021-22 साठी आज 18 जानेवारी रोजी संपूर्ण मतदान केंद्रावर मतदानाची प्रक्रिया शांततेत व सुरळीतपणे पार पडली.  या सर्व केंद्रावर आज सकाळी 7.30 वाजता मतदानाला सुरूवात झाली. या निवडणूकीत मतदारांनी उर्त्स्फूत सहभाग घेतला. मतदानाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

अर्धापूर येथील 8 मतदान केंद्रावर 81.65 टक्के मतदान झाले आहे. यामध्ये एकुण 2 हजार 238  स्त्री तर 2 हजार 448 पुरूष मतदारापैकी 1 हजार 874 स्त्री व 2 हजार 34 पुरुष मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

नायगाव येथील 4 मतदान केंद्रावर 78.44 टक्के मतदान झाले आहे. यामध्ये एकुण 1 हजार 175  स्त्री तर 1 हजार 195 पुरूष मतदारापैकी 935 स्त्री व 924 पुरुष मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे. माहूर येथील 5 मतदान केंद्रावर 78.18 टक्के मतदान झाले आहे.

यामध्ये एकुण 1 हजार 301  स्त्री तर 1 हजार 374 पुरूष मतदारापैकी 1 हजार 20 स्त्री व 1 हजार 71  पुरुष मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

अर्धापूर, नायगाव, माहूर या तीन नगरपंचायतीसाठी एकत्र एकुण मतदानाची टक्केवारी 79.93 एवढी आहे. यामध्ये एकुण 4 हजार 714  स्त्री तर 5 हजार 17 पुरूष मतदारांपैकी 3 हजार 829 स्त्री व 4 हजार 29  पुरुष मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.